Välkommen till oss!

År 2022 blir ett alldeles speciellt år då Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp som funnits sedan 2009 ombildas och även får med sig Vänersborgs kommun som en ny medlem. Det nya förbundets namn är SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄNERN. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun och Grästorps kommun.

Till den finansiella samordningen läggs från varje medlemspart ett resursbidrag som används för utveckling av lokalt samarbete och samverkansarbete. Slutmålet är effektiv användning av samhällets resurser och att de gemensamma insatserna ska leda till att fler kommer i aktiviteter som på sikt kan leda till egen försörjning genom arbete eller studier. Ytterligare möjligheter är att utveckla samarbete och samverkan mellan myndigheterna samt att hitta nya arbetssätt och nya användbara metoder.

Samordningsförbundet leds av en styrelse som är utsedd av förbundets medlemmar. Styrelsen är en egen juridisk person som själv beslutar om hur resurserna man förfogar över ska användas.

Samordningsförbundet Södra Vänern har fokus på följande lokalt identifierade målgrupper:

• Kvinnor och män i förvärvsaktiv ålder som har behov av rehabilitering inför övergångar till arbete, studier eller andra arbetsförberedande insatser
• Kvinnor och män i behov av samverkan mellan flera myndigheter
• Riktade insatser som stöder utveckling av samarbete och samverkan

Deltagare kan komma från hela förbundets upptagningsområde.

På följande sidor hoppas vi nu att du och din organisation ska hitta aktuell information från förbundets verksamhetsområde och att ni finner det som är angeläget och användbart i ert arbete. Ni är också alltid välkomna att höra av er för frågor och funderingar om samverkan och samarbete.


Postadress
Samordningsförbundet
Södra Vänern
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Martin Jansson, verks.utv., 0520-49 60 41
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright Sofsv.se 2013-2023
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign