Aktuellt


Digitalt Café Fortum informerar om Strategisk forskningsagenda 24 nov

Välkommen till Samordningsförbundet Södra Vänerns digitala Café för samverkande myndigheter 24 november.

Syftet med Samordningsförbundets Södra Vänerns Café är att sprida och öka kunskap om samverkande myndigheter och samordningsförbundets verksamhet inom Samordningsförbundets Södra Vänerns förbundsområde.

Välkommen på information om strategisk forskningsagenda för psykisk hälsa, Forskningsrådet Forte
Forskning om psykisk hälsa är ett brett område med många vikt...  Läs mer...

Strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa (kortversion)


Digitalt Café Arbetsförmedlingen informerar om Steg till Arbete 17 nov

Välkommen till Samordningsförbundet Södra Vänerns digitala Café för samverkande myndigheter 17 november.

Syftet med Samordningsförbundets Södra Vänerns Café är att sprida och öka kunskap om samverkande myndigheter och samordningsförbundets verksamhet inom Samordningsförbundets Södra Vänerns förbundsområde.

Steg till arbete, tjänst inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Fredrik Andersson, sektionschef på Arbetsförmedlingen informerar om Arbetsförmedlingens nya tjänst...  Läs mer...

 Allt aktuellt

Välkommen till oss!


Den 1 januari 2022 startade det nya Samordningsförbundet Södra Vänern upp i Västra Göta-landsregionen. Förbundets bygger på det tidigare Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp med Vänersborgs kommun som en ny medlem.

Förbundet är bildat i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar och finansiärer till förbundet är Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Lilla Edet kommun och Grästorps kommun samt Arbetsförmedlingen, Försäkrings-kassan och Västra Gö...  Läs mer...


Vi är HBTQ-certifierade

Inom Samordningsförbundet Södra Vänern och förbundsfinansierad verksamhet blir alla bemötta på lika villkor och känner sig lika värda oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Våra samarbetspartners


Arbets-
förmedlingen

Försäkrings-
kassan

Grästorps
kommun

Lilla Edets
kommun

Trollhättans
Stad

Vänersborgs
kommun

Västra Götalands-
regionen

Europeiska
Socialfonden