Den 1 januari 2022 startade det nya Samordningsförbundet Södra Vänern upp i Västra Göta-landsregionen. Förbundets bygger på det tidigare Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp med Vänersborgs kommun som en ny medlem.

Förbundet är bildat i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar och finansiärer till förbundet är Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Lilla Edet kommun och Grästorps kommun samt Arbetsförmedlingen, Försäkrings-kassan och Västra Götalandsregionen. Förbundet är en egen fristående juridisk organisation som leds av en styrelse som utsetts av medlemmarna. I förbundet område finns det sammanlagt 120 000 kommuninvånare.

Till den finansiella samordningen läggs från varje medlemspart ett resursbidrag som används för utveckling av lokalt samarbete och samverkansarbete. Slutmålet är effektiv användning av samhällets resurser och att de gemensamma insatserna ska leda till att fler kommer i aktiviteter som på sikt kan leda till egen försörjning genom arbete eller studier. Ytterligare möjligheter är att utveckla samarbete och samverkan mellan myndigheterna samt att hitta nya arbetssätt och nya användbara metoder.

Samordningsförbundet leds av en styrelse som är utsedd av förbundets medlemmar. Styrelsen är en egen juridisk person som själv beslutar om hur resurserna man förfogar över ska användas.

Samordningsförbundet Södra Vänern har fokus på följande lokalt identifierade målgrupper:

- Kvinnor och män i förvärvsaktiv ålder som har behov av rehabilitering inför övergångar till arbete, studier eller andra arbetsförberedande insatser
- Kvinnor och män i behov av samverkan mellan flera myndigheter
- Riktade insatser som stöder utveckling av samarbete och samverkan

Deltagare kan komma från hela förbundets upptagningsområde.

På följande sidor hoppas vi nu att du och din organisation ska hitta aktuell information från förbundets verksamhetsområde och att ni finner det som är angeläget och användbart i ert arbete. Ni är också alltid välkomna att höra av er för frågor och funderingar om samverkan och samarbete.


« Tillbaka