Samordningsförbundets Södra Vänerns dag

Välkommen till Samordningsförbundet Södra Vänerns dag den 9 maj där du kommer få information från förbundet och samverkande förbundsmedlemmar.

Dagen avslutas med föreläsning om hållbart bemötandet vid psykisk ohälsa med Agnes Mellstrand, legitimerad psykolog, föreläsare, handledare m.m. se länk

Program
08.00-08.30 Kaffe/te.
08.30-09.30 Samordningsförbundet informerar om FINSAM-lagen, förbund- och förbunds finansierad verksamhet m.m.
09.30-12.30 Information från samverkande förbundsmedlemmarna Trollhättan Stad, Lilla Edet, Grästorps kommun, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedling och Försäkringskassan inklusive paus och fika.
12.30-13.30 Lunch (lunch ingår).
13.30 -15.00 Föreläsning kring hur man bemöter människor med psykisk ohälsa med Agnes Mellstrand, legitimerad psykolog, föreläsare, handledare m.m.
15.00-15.30 Avslutar dagen med fika

Plats: Folkets Hus i Trollhättan, lokal Clio.

Anmälan: Anmäl dig senast förmiddagen 2 maj via e-post till: martin.j.jansson@trollhattan.se. Meddela behov av specialkost i anmälan.

Inbjudan: Inbjudan riktar sig samverkande parters personal inom Samordningsförbundets Södra Vänerns förbundsområde.

Vid frågor hör av dig till:
Ann Kickeus, Förbudschef: ann.kickeus@trollhattan.se
Martin Jansson, Verksamhetsutvecklare: martin.j.jansson@trollhattan.se

Agnes Mellstrand, legitimerad psykolog, föreläsare, handledare m.m.
Agnes föreläsning vänder sig till alla som i sin profession eller i sin vardag möter människor med psykisk ohälsa. Under föreläsningen får du konkreta råd kring hur du kan bli tryggare i ditt bemötande.

Agnes Mellstrand på Gothiakompetens    Agnes Mellstrand på Psykologalliansen


« Tillbaka