Digitalt café Information om psykisk hälsa VGR

Välkommen till Samordningsförbundet Södra Vänerns digitala Café för samverkande myndigheter 15 september.

Syftet med Samordningsförbundets Södra Vänerns Café är att sprida och öka kunskap om samverkande myndigheter och samordningsförbundets verksamhet inom Samordningsförbundets Södra Vänerns förbundsområde.

Välkommen på information om psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen
Lise-Lotte Risö Bergerlind kommer att informera om enheten Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VG samt berättar om termer och begrepp inom området, hur vården för personer med psykisk ohälsa/sjukdom är organiserad samt hur en intellektuell funktionsnedsättning eller svagbegåvning påverkar möjligheterna att tillgodogöra sig insatser från vård och omsorg.
Lise-Lotte Risö Bergerlind arbetar som teamledare inom Kunskapsstöd för psykisk hälsa som sedan årsskiftet finns inom Regionhälsan. Hon är även samordnare inom den regionala kunskapsstyrningen för Psykisk hälsa och Ordförande Nationellt programområde Psykisk hälsa.

Datum: Fredag 15 september
Tid: 09.00-10.00.
Plats: Digital via TEAMS.

Anmälan
Anmäl dig via e-post till martin.j.jansson@trollhattan.se. Efter anmälan bokas du in till TEAMS-möte.


« Tillbaka