Uppföljningar


Indikatorer för FINSAM resultat 2021

Samordningsf√∂rbundet Trollh√§ttan, Lilla Edet, Gr√§storp har √•rligen sedan 2017 samlat in data inom ramen f√∂r det nationella verktyget ‚ÄĚindikatorer f√∂r finansiell samordning‚ÄĚ. Indikatorerna √§r svar p√• fr√•gan ‚ÄĚHur vet vi att det blir b√§ttre?‚ÄĚ och f√∂ljer utveckling b√•de inom och runt insatserna f√∂rbundet finansierar samt f√∂ljer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna.

Dokument: Nationell indikatorrapport 2021

Dokument: Resultatsammanställning Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp 2021

Länk: Ytterligare information om indikatorer finns p√• NNS hemsida


Klicka för större bild

Livskvalitén bland deltagare mellan 2012-2021

Samordningsförbundet har sedan 2012 mätt livskvalitén hos deltagare som deltagit i förbundsfinansierade individinriktade insatser. Andel deltagare som upplever ökad livskvalitet har med viss variation legat runt målet 70% med undantag för pandemi 2020 då upplevd livskvalité minskade kraftigt för att succesivt öka till 70% året efter. De som upplever sämre eller samma livskvalité och har också legat relativt stabil med vissa variationer under mätperioden.


Indikatorer för FINSAM resultat 2020

Samordningsf√∂rbundet Trollh√§ttan, Lilla Edet, Gr√§storp har √•rligen sedan 2017 samlat in data inom ramen f√∂r det nationella verktyget ‚ÄĚindikatorer f√∂r finansiell samordning‚ÄĚ. Indikatorerna √§r svar p√• fr√•gan ‚ÄĚHur vet vi att det blir b√§ttre?‚ÄĚ och f√∂ljer utveckling b√•de inom och runt insatserna f√∂rbundet finansierar samt f√∂ljer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna.

Dokument: Resultatsammanställning Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp 2020

Dokument: Nationell indikatorrapport 2020

Länk: Ytterligare information om indikatorer finns p√• NNS hemsida


Klicka för större bild

Livskvalitén bland deltagare

Mätningen av upplevd livskvalité hittills i år visar att 6 av 10 kvinnor och män upplever ha en högre livskvalitet vid avslut i dem förbundsfinansierade insatserna, än vid start. Under 2019 var resultatet 7 av 10 och för år 2018 var motsvarande mätning 8 av 10 personer.

Det är även en andel som anger sämre livskvalitet, analys kring detta har visat att en del personer under sin rehabilitering får en bredare referensram och vidare perspektiv på tillvaron som gör att livskvalitén i den rådande tillvaron faktiskt blir något lägre. Klicka på bilden för att se detaljer.


SUS för uppföljning av samverkan

Förbundet använder det nationella uppföljningssystemet SUS för att kunna följa hur det går för olika insatser.

Ur SUS är det t.ex. möjligt att få fram olika försörjningar vid start och avslut samt vad deltagaren går vidare mot i nästa steg.

Länk: Till SUS


Indikatorer för FINSAM resultat 2019

Ur ett gemensamt samarbete mellan flera olika f√∂rbund, nationella n√§tverket f√∂r samordningsf√∂rbunden (NNS), Socialstyrelsen, √Ėrebro Universitet med flera andra akt√∂rer, s√• finns nu ett instrument framtaget med indikatorer f√∂r FINSAM. Instrumentet best√•r utav enk√§tfr√•gor som riktar sig till flera olika niv√•er i organisationen och svarar p√• fr√•gan, Hur m√§rker vi att det blir b√§ttre?

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp senaste resultatsammanställning, finns tillgänglig nedan. Mätningen gjordes under året 2019.

Dokument: Resultatsammanställning enkätundersökning Indikatorer 2019

Dokument: √Ėversikt indikatorer m√§tning 2019 samt nationell j√§mf√∂relse

Länk: NNS hemsida, mer information om indikatorer


Postadress
Samordningsförbundet
Södra Vänern
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Martin Jansson, verks.utv., 0520-49 60 41
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright Sofsv.se 2013-2022
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign