Aktuellt


Samordningsf√∂rbundet S√∂dra V√§nern bjuder in till digital inspirationsf√∂rel√§sning 30 september med Shahrzad Kiavash, Vinnare av √Örets talare ‚Äď Genombrott Kvinna 2019

Vad gör man när det inte blir som man har tänkt sig?

Shahrzad Kiavash var 28 √•r, frisk och lycklig n√§r hon pl√∂tsligt insjuknade i en mycket ovanlig form av sepsis (blodf√∂rgiftning). L√§karna gav henne minimala chanser att √∂verleva. √Ėverleva gjorde hon mirakul√∂st nog, men p√• bekostnad av amputation av b√•da hennes underben.

Med denna nya, bistra verklighet hade hon kunnat välja att ge upp. I stället valde hon att samla sina superkrafter och upparbeta en drivkraft så stark att hon inte bara lyckades kämpa sig tillbaka till livet, utan även vidare.

År 2015 genomförde Shahrzad Kiavash, utan tidigare erfarenhet, ett olympiskt triathlon; 1500 m simning, 40 km cykling och 10 km löpning med proteser. Hon kunde ha nöjt sig där, men hon skulle vidare till att sätta nya, högre mål.

Shahrzad Kiavash berättar en historia som kan tänkas vara tung och sorglig med humor, värme, allvar och glimten i ögat. Utöver inspiration, skratt och tårar utlovas också värdefulla nycklar, lärdomar och insikter som kan användas och appliceras av vem som helst.

Det h√§r √§r en f√∂rel√§sning om att v√•ga vara modig, om att s√§tta upp m√•l som kan l√•ta ouppn√•eliga f√∂r andra, om sj√§lvf√∂rverkligande och om att g√∂ra det ‚Äúom√∂jliga‚ÄĚ m√∂jligt!

Datum: Fredag 30 september.
Tid: 11.00-12.00.
Plats: Digital via TEAMS.

Inbjudan riktar sig till personal för samverkande medlemmar inom SOF Södra Vänerns förbundsområde.

Anmälan: Anmäl dig via e-post till: martin.j.jansson@trollhattan.se. Efter anmälan bokas du in via TEAMS.

Dokument: Inspirationsf√∂rel√§sning med Shahrzad Kiavash √Örets talare ‚Äď Genombrott Kvinna 2019

Länk: Shahrzad Kiavash, Vinnare av √Örets talare ‚Äď Genombrott Kvinna 2019


Välkommen till SOFSV digitala Café och information om hur Samordningsförbundet Sjuhärad arbetar med BIP 16 september.

Syftet med Samordningsförbundets Södra Vänerns Café är att sprida och öka kunskap om samverkande myndigheter och samordningsförbundets verksamhet. Samordningsförbundet Södra Vänern digitala Café riktar sig till samverkande parter inom Södra Vänerns förbundsområde. Tillhör du samverkande myndigheter inom BÅD-ESÅs och Samordningsförbundets Västs förbundsområde kan även du anmäla dig till informationsträffen.

BIP ‚Äď Gott exempel fr√•n Sjuh√§rads Samordningsf√∂rbund
Pernilla informerar om det danska Projektet Baeskeftigelseindikator (BIP) vilket är i internationell jämförelse hittills den mest omfattande vetenskapliga uppföljningsstudien som undersökt vad som faktiskt gör att personer i arbetsmarknadsenheter kommer i arbete. Pernilla berättar hur förbundet implementerat och nu arbetar med BIP.
Pernilla Andersson, Biträdande förbudschef, Sjuhärads samordningsförbund.

Datum: Fredag 16 september.
Tid: 09.00-10.30.
Plats: Digital via TEAMS.

Anmälan
Anmäl dig via e-post till martin.j.jansson@trollhattan.se. Efter anmälan bokas du in till TEAMS-möte.

Dokument: Välkommen till Samordningsförbundet Södra Vänerns digitala Cafédag för samverkande myndigheter 22091


Välkommen till SOFSV digitala Café och information hur Samordningsförbundet BÅD-ESÅ arbetar med tjänstedesign 2 september

Syftet med Samordningsförbundets Södra Vänerns Café är att sprida och öka kunskap om samverkande myndigheter och samordningsförbundets verksamhet.

Tjänstedesign
Karin Dahl Samordningsförbundet BÅD-ESÅ berättar om hur Samordningsförbundet arbetar med tjänstedesign och hur man med tjänstedesign som metod och förhållningssätt kan utveckla nya eller befintliga tjänster. Hur upplever medborgarna myndigheternas stöd? Och hur kan vi ta tillvara medborgarnas erfarenheter och skapa bättre och mer effektiva samhällstjänster? Karin kommer berätta om de erfarenheter och insikter som Samordningsförbundet valt att arbeta vidare med.

Datum: Fredag 2 september
Tid: 09.00-10.00.
Plats: Digital via TEAMS.

Anmälan
Anmäl dig via e-post till martin.j.jansson@trollhattan.se. Efter anmälan bokas du in till TEAMS-möte.

Dokument: Välkommen till SOFSV digitala Café och information hur BÅD-ESÅ arbetar med tjänstedesign 2 september


Välkommen till SOFSV digitala Café och information om ViA och Dalslands Folkhögskola 20 maj

Välkommen till Samordningsförbundet Södra Vänerns digitala Café för samverkande myndigheter 20 maj.

Syftet med Samordningsförbundets Södra Vänerns Café är att sprida och öka kunskap om samverkande myndigheter och samordningsförbundets verksamhet.

Program ViA, Folkhögskoleförvaltningen
ViA är Västra Götalandsregionens introduktion till arbetslivet, ett program som riktar sig till arbetslösa ungdomar. Jan-Olov Johansson, samordnare Folkhögskoleförvaltningen.

Dalslands Folkhögskola
Information om folkhögskolans uppdrag, lokalt och regionalt med exempel på inriktningar på olika folkhögskolor. Annika Kihlstrand, rektor Dalslands folkhögskola.

Datum: Fredag 20 maj.
Tid: 09.00-10.00.
Plats: Digital via TEAMS.

Anmälan
Anmäl dig via e-post till martin.j.jansson@trollhattan.se. Efter anmälan bokas du in till TEAMS-möte.

Dokument: Välkommen till SOFSV digitala Café och information om ViA och Dalslands Folkhögskola 20 maj


Välkommen till SOFSV Café och information om Försäkringskassans verksamhet 28 april

Välkommen till Samordningsförbundet Södra Vänerns digitala Café för samverkande myndigheter 28 april kl. 09.00-10.00

Syftet med Samordningsförbundets Södra Vänerns Café är att sprida och öka kunskap om samverkande myndigheter och samordningsförbundets verksamhet.

Informationsträffen riktar sig till samverkande parter samt insatspersonal.

Information om Försäkringskassan
Välkommen till information om Försäkringskassans roll och uppdrag inom sjukförsäkringen (sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning).

Linda Biltmark, Regionalt Samverkansansvarig och Anna Andersson, Samverkansansvarig beskriver organisationen i Fyrbodal och vad som är aktuellt i området.

Datum: Torsdag 28 april.
Tid: 09.00-10.00.
Plats: Digital via TEAMS.

Anmälan
Anmäl dig via e-post till: martin.j.jansson@trollhattan.se. Efter anmälan bokas du in till TEAMS-möte.

Välkommen!!

Dokument: Välkommen till SOFSV Café och information om Försäkringskassans verksamhet 28 april


Välkommen till SOFSV Café och information om Arbetsförmedlingens verksamhet 1 april

Välkommen till Samordningsförbundet Södra Vänerns café 1 april kl. 08.30-09.30.

Syftet med Samordningsförbundets Södra Vänerns café är att sprida och öka kunskap om samverkande myndigheter och samordningsförbundets verksamhet.

Informationsträffen riktar sig till samverkande parter samt insatspersonal.

Träffen hålls digitalt via Teams.

Innehåll
Samordningsförbundet Södra Vänern
Ann Kickeus, förbundschef, informerar kort om Samordningsförbundet Södra Vänern verksamhet.

Arbetsförmedlingen, Fyrbodal
Ulrika Magnusson Bohm, sektionschef och Anders Paulsson, sektionschef berättar om Arbetsförmedlingens verksamhet och utmaningar.

Anmälan
Anmäl dig via e-post till martin.j.jansson@trollhattan.se. Efter anmälan bokas du in till TEAMS

Välkommen!!!

Dokument: Välkommen till SOFSV Café 1 april


Välkommen till digitala café 25 februari, Samordningsförbundet Södra Vänern

Välkommen till Samordningsförbundet Södra Vänerns digitala café.

Syftet med digitalt café är att sprida och öka kunskap om samverkande myndigheter och samordningsförbundets verksamhet.

Informationsträffen riktar sig till samverkande parter samt insatspersonal.

Träffarna hålls i nuläget digitalt på grund av corona-restriktioner.

Innehåll
Ann Kickeus, förbundschef, informerar kort om Samordningsförbundet Södra Vänern verksamhet.

Anette Hjern-Jegerås, enhetschef informerar om Specialistpsykiatrins uppdrag och ansvar.

Anmälan
Anmäl dig via e-post till martin.j.jansson@trollhattan.se. Efter anmälan bokas du in till TEAMS-möte.

Väl mött!!

Dokument: Välkommen till digitala café 25 februari, Samordningsförbundet Södra Vänern


Slutrapport‚Äď l√§rande utv√§rdering av ESF-projekt All-IN

All-IN drivs av Samordningsförbundet (SOF) Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp i samverkan med SOF Vänersborg/Mellerud och SOF BÅDESÅ samt Dalslands folkhögskola. Totalt deltar sex kommuner (Bengtsfors, Grästorp, Lilla Edet, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg) i projektet som främst riktar sig till utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Syftet är att via fyra insatsspår stötta deltagarnas mot studier eller arbete enligt målsättningen i den utlysning som projektet via Svenska ESF-rådet fått stöd för.

Dokument: Slutrapport‚Äď l√§rande utv√§rdering av ESF-projekt All-IN


Verksamhetsplan och budget 2022

Samordningsf√∂rbundet har nu haft sitt sista styrelsem√∂te f√∂r √•ret och har vid detta beslutat om verksamhet och budget f√∂r 2022. √Ör 2022 blir ett alldeles speciellt √•r d√• f√∂rbundet som funnits sedan 2009 ombildas och √§ven f√•r med sig V√§nersborgs kommun som ett nytt kommunomr√•de. Det nya f√∂rbundets namn √§r SAMORDNINGSF√ĖRBUNDET S√ĖDRA V√ĄNERN. F√∂rbundet kommer verka √∂ver Trollh√§ttans, V√§nersborgs, Lilla Edets och Gr√§storps kommunomr√•den. Vill du veta mer l√§s g√§rna verksamhetsplanen nedan.

Dokument: Verksamhetsplan och budget 2022


Inställt: Samordningsförbundens kunskap och inspirationsdagar

Då regeringen inom kort kommer införa nya resteraktioner vad gäller corona-pandemi har vi i samråd med styrelsens presidie för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp valt att ställa in Samordningsförbundets kunskap och inspirationsdagar v. 49 för att förhindra ytterligare spridning av corona.

Välkommen till Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp och Vänersborg, Mellerud kunskap och inspirationsdagar vars syfte är att marknadsföra samordningsförbundens verksamhet, sprida goda exempel, öka kunskap och inspirera till ökad samverkan. Kunskap och inspirationsdagarna vänder sig till samverkande medlemmar.

Under kunskap och inspirationsdagarna får du ta del av samordningsförbundens insatser,
BIP (Baeskeftigelseindikator), jämställdhet, våld i nära relationer, suicidprevention,
nätverkande och fika.

Veckan avslutas med en inspirerande och motiverande föreläsning av Shahrzad Kiavash.

Dokument: Samordningsförbundens kunskap och inspirationsdagar


[1] 2 3 4 5 6 7 | Mera »

Kalender

   Styrelsem√∂te den 1 mars 2023

   FINSAM 2023 den 18-19 april 2023

   Styrelsem√∂te den 28 april 2023

   Medlemssamr√•d den 28 april 2023

   Samordningsf√∂rbundet S√∂dra V√§nerns dag den 9 maj 2023

   Styrelsem√∂te med beredningsgrupp den 1 juni 2022

   Styrelsem√∂te den 22 september 2023

   Styrelsem√∂te den 24 november 2023

Postadress
Samordningsförbundet
Södra Vänern
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Martin Jansson, verks.utv., 0520-49 60 41
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright Sofsv.se 2013-2022
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign