Aktuellt


Inställt: Samordningsförbundens kunskap och inspirationsdagar

Då regeringen inom kort kommer införa nya resteraktioner vad gäller corona-pandemi har vi i samråd med styrelsens presidie för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp valt att ställa in Samordningsförbundets kunskap och inspirationsdagar v. 49 för att förhindra ytterligare spridning av corona.

Välkommen till Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp och Vänersborg, Mellerud kunskap och inspirationsdagar vars syfte är att marknadsföra samordningsförbundens verksamhet, sprida goda exempel, öka kunskap och inspirera till ökad samverkan. Kunskap och inspirationsdagarna vänder sig till samverkande medlemmar.

Under kunskap och inspirationsdagarna får du ta del av samordningsförbundens insatser,
BIP (Baeskeftigelseindikator), jämställdhet, våld i nära relationer, suicidprevention,
nätverkande och fika.

Veckan avslutas med en inspirerande och motiverande föreläsning av Shahrzad Kiavash.

Dokument: Samordningsförbundens kunskap och inspirationsdagar


Rehabvägledare till psykiatriska öppenvårdsmottagningen Trollhättan

Nu sökes en rehabvägledare för spännande uppdrag inom samverkan och med med utgångspunkt psykiatri. Läs intresseannonsen nedan.

Dokument: Intresseannons rehbvägledare


Samordningsförbundet önskar alla en fin sommar

Vi har hållit i och hållit ut. Snart kan vi mötas igen. Det ser vi fram emot.

Alla önskas en fin och välförtjänt sommar!


Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering ALL-IN

Genom Pay off har genomförts en samhällsekonomisk slutrapport för ESF projektet ALL-IN. Rapporten avrapporterades den 31 mars 2021 och vill du läs mer om samhällsnytta och samhällsekonomisk nytta med mera så hittar du rapporten nedan.

Dokument: Samhällsekonomisk slutrapport ALL-IN 21 maj 2021


Ny insats, Rehabvägledare i Lilla Edet

Insatsen riktar sig till kvinnor och män i arbetsför ålder som har behov av samordnad rehabilitering i syfte att på sikt ska kunna bli självförsörjande. Insatsen ger individuellt stöd och innehåller kartläggning, samordning, stöd vidmyndighetskontakt, motiverande och vägledande samtal samt coaching mot praktik och arbetsträning med mera.

Länk: Rehabv√§gledare Lilla Edet


Medlemssamråd

Samordningsförbundet har bjudit in sina medlemmar för information och dialog den 12 april 10.00-12.00. På dagordningen; verksamhetsåret 2020 - så blev det samt dialog kring ett eventuellt samgående med Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Mötet sker via teams.


Inbjudan till introduktionstillf√§lle TJ√ĄNSTEDESIGN

F√∂rbundet har tagit beslut om att ‚ÄĚUnder 2021 forts√§tter vi utvecklingsarbetet f√∂r att s√§krare utforma insatser utifr√•n brukarbehov samt f√∂r st√∂rre inflytande fr√•n v√•ra kommunmedborgare. Verktyg som anv√§nds √§r Tj√§nstedesign, en modell som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner.‚ÄĚ

Därför bjuder Martin Jansson, förbundets verksamhetsutvecklare till en introduktionsutbildning i tjänstedesign. Ni får grundläggande kunskap i tjänstedesign och därefter är tanken att kunna erbjuda fördjupning inom området för den som är intresserad.

Vill du veta mer så ta gärna kontakt med Martin på martin.j.jansson@trollhattan.se

Varmt välkommen att delta!

Dokument: Välkommen att delta!


ALL-IN för utrikesfödda främst kvinnor

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp är ägare av ESF projektet ALL-IN som visar sig nå finfina resultat trots rådande omständigheter med anledning av pandemin. Här finns en sammanfattning för nuläge och resultat i området Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

För att läsa mer om ALL-IN besök gärna www.allinsamverkan.se

Dokument: ALL-IN nuläget november 2020


Årets sista styrelse möte den 16 november 2020

Den 16 november håller styrelsen sitt sista möte för året. Vid mötet beslutas om verksamhetsplan och budget för nästa år. Insatser som föreslås för 2021 är Friska Vindar i Trollhättan, AURA och jobbcoachning i Lilla Edet, Rehabvägledare i Grästorp samt att vår genusspecialist fortsätter arbetet för jämställdhetsintegrering och för att intensifiera arbetet för att motverka Våld i nära relationer. Förbundet är under året även ägare av ESF projektet ALL-IN - för utrikesfödda.

I enlighet om Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ska det styrelsemöte där kommande års budget fastställs vara öppet för allmänheten. Mötet kommer delvis att genomföras digitalt varvid personer som önskar att delta i mötet måste anmäla sig senast fredag den 20 november klockan 12.00 via e-post till ann.kickeus@trollhattan.se för att på så sätt få tillgång till en möteslänk.


Vi söker en verksamhetsutvecklare!

Från och med juli månad kommer Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud att öka samarbetet och därför finns beslut om att dela på förbundsadministrationen. Förbunden behöver också förstärkas med en driven samverkare som vill vara med och utveckla insatser och aktiviteter som sker i de båda förbunden. Välkommen att göra en intresseanmälan om det verkar vara en spännande utmaning för dig.

Dokument: Verskamhetsutvecklare och processamordnare


« Tillbaka | 1 [2] 3 4 5 6 7 | Mera »

Kalender

   Styrelsem√∂te den 1 mars 2023

   FINSAM 2023 den 18-19 april 2023

   Styrelsem√∂te den 28 april 2023

   Medlemssamr√•d den 28 april 2023

   Samordningsf√∂rbundet S√∂dra V√§nerns dag den 9 maj 2023

   Styrelsem√∂te med beredningsgrupp den 1 juni 2022

   Styrelsem√∂te den 22 september 2023

   Styrelsem√∂te den 24 november 2023

Postadress
Samordningsförbundet
Södra Vänern
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Martin Jansson, verks.utv., 0520-49 60 41
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright Sofsv.se 2013-2023
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign