Aktiviteter


På Väg digital insats

Under hösten 2022 provar vi den digitala insatsen, På Väg. Den som vill delta på plats är naturligtvis välkommen att göra det. Inledningsvis utgår vi från samordningsförbundets lokaler i Trollhättan men det kan komma att ändras utifrån deltagarna.

Insatsen pågår i 11 veckor med 2 träffar per vecka, tisdagar och torsdagar.

Här blandas föreläsningar (tisdagar 9.30-12, ca) och fysisk aktivitet (torsdagar 9.30-10.30, ca).

Anmälningsförfarandet är enkelt och vi frångår principen om 2 remittenter.

Insatsen √§r fr√§mst riktad till individer som av en eller annan anledning har sv√•rt att delta i fysiska grupper men som √§nd√• vill ha en aktivitet och finnas med i ett sammanhang. √Ąven andra √§r v√§lkomna att delta.

På Väg kan kombineras med andra aktiviteter och kan vara ett sätt att utöka sin tid eller öka sina kunskaper inom olika ämnen.

Vi vill utveckla våra insatser och hoppas att deltagarna vill bidra med tankar och idéer inför framtida innehåll.

Vår förhoppning är att deltagarna skall vilja gå vidare till annan insats efter På Väg. Vi kommer att presentera några möjliga alternativ och hjälper till med vidare kontakter om så önskas.

Aktiviteterna genomförs på svenska och vi har inte tillgång till tolk.

Anmäl dig genom att skicka ett mejl med namn, mejladress och telefonnummer så hör vi av oss till dig! pavag@trollhattan.se

Ha du frågor? Hör av dig till:
Anne Andersen, 0733 48 90 49
Heléne Bergenhäll 070 269 78 51

Dokument: På Väg Broschyr


Rehabvägledare i Grästorp

Insatsen riktar sig till kvinnor och män i arbetsför ålder som har behov av samordnad rehabilitering i syfte att på sikt ska kunna bli självförsörjande genom arbete eller studier. Insatsen ger individuellt stöd och innehåller kartläggning, samordning, stöd vidmyndighetskontakt, motiverande och vägledande samtal samt coaching mot praktik och arbetsträning med mera.

Kontaktuppgifter
Gil Hofling, Rehabvägledare.
E-post: gill.hofling@grastorp.se, Telefon: O514-58025, Mobil: 0709488560.

Dokument: Ansökan

Dokument: Uppdrag

Länk: Broschyr


Rehabvägledare vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning

Insatsen rehabvägledare inom Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen riktar sig till kvinnor och män mellan 18-40 år som har pågående behandling inom vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagningen samt har ett behov av samordnad rehabilitering med syftet att på sikt ska bli självförsörjande. Insatsen bygger på individuellt stöd utifrån en enskild kartläggning och kan innehålla, förberedande samtal, samordning, stöd vid myndighetskontakt, motiverande och vägledande samtal, coachning mot praktik och arbetsträning med mera.

Vem kan då ta del rehabvägledare i Trollhättan?
- Personen har en pågående behandling på vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagningen
- Personen har behov av samverkan mellan två eller flera instanser och myndigheter.
- Personen ska vara motiverad till att vilja bli mer självständig och självförsörjande
- Personen vill själv ta del av insatsen, detta då insatsen är frivillig
- Personen saknar anställning och arbetsgivare
- Personen tillhör målgruppen 18-40 år

Hur kan personen få kontakt och stöd från rehabvägledare?
- Personen eller kontaktperson tar kontakt och visar ett intresse för att få ta del av insatsen.
- Ett Visa-besök/ samtal bokas in, helst tillsammans med kontaktperson för att gå igenom insatsen och personens förväntningar och mål
- Ansökan fylls i och lämnas till rehabvägledare
- Rehabvägledare gör bedömning om insatsen är relevant
- Arbetet mot självständighet och självförsörjning påbörjas genom samverkan.


Kontaktuppgifter
Elin Lindén, Rehabvägledare
E-post: elin.linden@trollhattan.se, Telefon: 0520-495561

Dokument: Ansökan

Dokument: Broschyr


Arbetsintegrerande Sociala Företag

Grundtanken med arbetsintegrerande sociala företag är att göra det möjligt för människor att bidra till sin egen och samhällets utveckling, 100% av sin egen förmåga.

Arbetsintegrerande sociala företag drivs ofta som ekonomisk förening och därför måste det vara minst tre personer som startar ett företag.

Arbetsintegrerande Sociala företag bedriver näringsverksamhet med mål:

‚ÄĘ Att integrera m√§nniskor som av olika sk√§l st√•r l√•ngt ifr√•n ordinarie arbetsmarknad.
‚ÄĘ Att skapa delaktighet f√∂r medarbetarna genom √§gande.
‚ÄĘ Att √•terinvestera vinsten i den egna verksamheten, oftast genom att skapa arbete √•t fler.

Samordningsförbundets parter stödjer den lokala utvecklingen av socialt företagande genom att tillhandahålla en samordnare som fungerar som en länk mellan myndigheter och Arbetsintegrerande sociala företag och verkar för att skapa goda samarbeten och förutsättningar.

Personer som tror sig ha en hållbar affärsidé och är intresserade av Arbetsintegrerande socialt företagande är välkomna att ta kontakt med samordnaren för att bolla idéer och diskutera hur man kan gå vidare.

Kontaktuppgifter
√Ösa Salomonsson.
E-post: asa.salomonsson@coompanion.se, Telefon: 070-765 90 95.


ALL-IN för utrikesfödda främst kvinnor

Förbundet var från mars 2019 och fram till och med den 31 mars 2022 ägare av ESF projektet ALL-IN vars målsättning var att skapa insatser och aktiviteter för 350 utrikesfödda, främst kvinnor som är bosatta i Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp, Vänersborg, Mellerud och i Bengtsfors.

Vill du veta mer om ALL-IN kontakta gärna Helene Bergenhäll, projektledare för ALL-IN.
E-post: helene.bergenhall@trollhattan.se
telefon: 0520-49 57 19

Länk: www.allinsamverkan.se


Friska Vindar 2.0 - arbetsförberedande rehabilitering i Trollhättan

Friska Vindar 2.0 i Trollhättan är en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats. Insatsen riktar sig till arbetslösa och sjukskrivna personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av samordnad rehabilitering eller andra arbetsförberedande insatser från fler än en part i syfte att nå långsiktig egenförsörjning genom arbete eller studier.

Friska Vindar 2.0 erbjuder kartläggningssamtal, individuell planering, coachande samtal, samordning och stöd vid myndighetskontakter. Insatsen är uppdelad i två delar, en friskvårdsdel och en fördjupningsdel.

I Friskv√•rdsdelen deltar deltagaren under 12‚Äď16 veckor p√• en aktivitetsniv√• p√• 4-8 timmar/vecka. Denna del inneh√•ller aktiviteter s√•som promenader, gymtr√§ning, yoga, arbetsmarknadskunskap och f√∂rel√§sningar om h√§lsa, arbetsliv och samh√§lle.

Fördjupningsdelen innehåller föreläsningar, seminarium med interaktiva gruppövningar, information om arbetsmarknad och samhälle, studiebesök hos arbetsgivare och skolor, fördjupande kartläggning inför arbetsträning/praktik och arbetsliv med nära stöd och uppföljning. Vid en fördjupning kan stegförflyttningen vara upp till 40 timmar/v. Det är även möjligt att kombinera fördjupning och friskvårdsdel för att stärka individen ytterligare.

Kontaktuppgifter
Katarina Bjarned
E-post: katarina.lena.bjarned@vgregion.se, Telefon: 072-201 06 72.
Laila Nilsson
E-post: laila.nilsson@trollhattan.se,
Telefon: 0520-49 56 16.
Anna Norrström
E-post: anna.norrstrom@arbetsformedlingen.se, Telefon: 010-4869239.
Karin Rahmqvist
E-post: karin.rahmqvist@vgregion.se,
Telefon: 0722-082153
Miia Johansson
E-post: Miia.johansson@forsakringskassan.se
010-118 33 62
Ann-Charlotte Axelsson
E-post: ann-charlotte.a.axelsson@forsakringskassan.se
010-119 27 62

Dokument: Uppdrag

Dokument: Ansökan

Länk: Broschyr


Rehabvägledare i Lilla Edet

Insatsen riktar sig till kvinnor och män i arbetsför ålder som har behov av samordnad rehabilitering i syfte att på sikt ska kunna bli självförsörjande. Insatsen ger individuellt stöd och innehåller kartläggning, samordning, stöd vidmyndighetskontakt, motiverande och vägledande samtal samt coaching mot praktik och arbetsträning med mera.

Kontaktuppgifter
Johanna Laudon, Rehabvägledare.
E-post: johanna.laudon@lillaedet.se, Telefon: 0520-659708

Dokument: Ansökan

Dokument: Uppdrag

Länk: Broschyr


Postadress
Samordningsförbundet
Södra Vänern
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Martin Jansson, verks.utv., 0520-49 60 41
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright Sofsv.se 2013-2023
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign