Organisation


Förbundsordning

Samordningsförbundet består av fyra parter som tillsammans tar ansvar för en effektiv rehabilitering för enskilda såväl som för att samhällets resurser används på ett effektivt sätt. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet och Grästorp.

Samordningsförbundet är lokalt anknutet och har sin egen förbundsordning.

Dokument: Förbundsordning

Länk: Lagen om finansiell samordning 2003:1210


Organisationsmatris

Samordningsförbundets organisation är liknande nätverksstruktur med olika forum för samverkan.

Styrelsen består av represenatanter från ägarna, därtill finns tjänsteman med kansli samt beredningsgrupp och styrgrupper bestående av chefstjänstemän samt handläggare i de olika insatserna.

Dokument: Organisationsmatris


Postadress
Samordningsförbundet
Södra Vänern
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Martin Jansson, verks.utv., 0520-49 60 41
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright Sofsv.se 2013-2022
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign