Beredningsgrupp


Beredningsgruppen för Samordningsföbundet Södra Vänern

Samordningsförbundets beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän eller motsvarande som har valts ut av var och en av de samverkande parterna som ingår i förbundet.

Beredningsgrupp är ett viktigt forum för dialog om behov av samverkansinsatser samt för att organisera olika aktiviteter och insatser som har gemensam utgångspunkt i samverkansarbetet mellan medlemmarna.

Beredningsgruppen eller grupp som dessa utser är styrgrupp för de insatser och aktiviteter som beslutats om i samordningsförbundet. Ett gemensamt ansvar tas för att leda samverkansinsatser utifrån de mål och intentioner som styrelsen fasställt.


Beredningsgruppen har till uppgift att:

‚ÄĘ organisera samverkan
‚ÄĘ m√∂jligg√∂ra att samverkansprocessen utvecklas
‚ÄĘ st√∂dja samarbete s√• att samarbete blir en naturlig del av arbetet
‚ÄĘ de uppdrag som samordningsf√∂rbundet beslutar om blir utf√∂rda
‚ÄĘ f√∂rankra och marknadsf√∂ra samordningsf√∂rbundets arbete i de egna organisationerna
‚ÄĘ identifiera hinder f√∂r samverkan och samarbete
‚ÄĘ det sker kontinuerlig dialog med handl√§ggare i samverkan
‚ÄĘ redovisa resultat

Beredningsgruppens representanter:

Annika Andersson, Trollhättans Stad.
Ulrika Gardtman, Vänersborgs kommun.
Pernilla Sundemar, Lilla Edet Kommun.
Mia Flood, Grästorps kommun.
Elisabeth Rahmberg Johansson, Västra Götalands regionen.
Ulrika Söderlund, Västra Götalands regionen.
Linda Noren Eriksson, Försäkringskassan.
Ion Smochina, Försäkringskassan.
Ulrika Magnusson Bohm, Arbetsförmedlingen.
Safet Peci, Arbetsförmedlingen.


Postadress
Samordningsförbundet
Södra Vänern
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Martin Jansson, verks.utv., 0520-49 60 41
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright Sofsv.se 2013-2023
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign