Om oss

Förbundet

Styrelse

Beredningsgrupp

Söka medel

Likabehandling

Kontakt

GDPR


Söka medel

Så fångas nya idéer upp!

En viktig uppgift för förbundet är att fånga upp aktuella målgrupper samt behov av olika samverkansinsatser och aktiviteter som stärker det lokala samverkansarbetet. Genom att genomföra gemensamma kartläggningar framgår vilka insatser som ska prioriteras och är mest ändamålsenliga och inför varje verksamhetsår uppdateras aktuella målgrupper.

Inför att söka samverkansmedel från förbundet finns det några punkter att tänka på:

• Finansiell samordning ska ses som en möjlighet till att komplettera insatser utöver de ordinarie uppgifterna som myndigheten/parterna ansvarar för.

• Finansiell samordning ersätter inte det tidigare ordinarie samverkansarbetet mellan myndigheterna utan ska istället ses kunna stödja, fördjupa och utveckla det som redan finns.

• Samarbetet och samverkan ska omfatta två eller flera parter och individen ska har klart behov av insatser från flera rehabiliteringsaktörer.

Inför ett styrelsebeslut om samverkansmedel bereds alltid inkommet underlag genom förbundets tjänsteman och beredningsgruppen. Det kan därför vara bra att vara ute i tid och en god idé är att tidigt kontakta förbundet genom förbundschefen alternativt någon av beredningsgruppens representanter.

Ansöka om medel