Alla dokumenttyper

Styrelseprotokoll

Verksamhetsplaner

Redovisningar

Nyhetsbrev

Blanketter

Uppföljningar

Utvärderingar


Uppföljningar

Indikatorer för FINSAM resultat 2023

Samordningsförbundet Södra Vänern har årligen sedan 2017 samlat in data inom ramen för det nationella verktyget ”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna.

Indikatorrapport SOFSV 2023    Indikatorrapport nationell 2023   

Metodbeskrivning Friska Vindar Trollhättan

Metodbeskrivning för Friska Vindar i Trollhättan

    Metod och arbetssätt Friska Vindar Trollhättan   

Indikatorer för FINSAM resultat 2022

Samordningsförbundet Södra Vänern har årligen sedan 2017 samlat in data inom ramen för det nationella verktyget ”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna.

Indikatorrapport SOFSV 2022    Indikatorrapport nationell 2022   

Ytterligare information om indikatorer finns på NNS hemsida

Indikatorer för FINSAM resultat 2021

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp har årligen sedan 2017 samlat in data inom ramen för det nationella verktyget ”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna.

Indikatorrapport SOF 2021    Indikatorrapport nationell 2021   

Ytterligare information om indikatorer finns på NNS hemsida

Klicka för större bild

Livskvalitén bland deltagare mellan 2012-2021

Samordningsförbundet har sedan 2012 mätt livskvalitén hos deltagare som deltagit i förbundsfinansierade individinriktade insatser. Andel deltagare som upplever ökad livskvalitet har med viss variation legat runt målet 70% med undantag för pandemi 2020 då upplevd livskvalité minskade kraftigt för att succesivt öka till 70% året efter. De som upplever sämre eller samma livskvalité och har också legat relativt stabil med vissa variationer under mätperioden.