Aktuellt

Översyn av finsamlagen

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att analysera behovet av ändringar i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsamlagen) se bifogad dokument.

Regeringsuppdraget ska bland annat genomföras i dialog med samordningsförbunden och Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS.

Försäkringskassan ger nu samordningsförbund möjlighet att lämna in förslag på ändringar i Finsamlagen som ni anser att Försäkringskassan bör beakta senast en 19 juli 2024.

Uppdrag att analysera ändringar i Finsamlagen