Om oss

Förbundet

Styrelse

Beredningsgrupp

Söka medel

Likabehandling

Kontakt

GDPR


Likabehandling

Likabehandling

Samordningsförbundet Södra Vänern arbetar aktivt med jämställdhet sedan 2017 och sedan 2023 är vi även HBTQ-certifierade genom Samkrafter. Jämställdhetsintegrering och ett HBTQ-perspektiv är av stor vikt för både samordningsförbundet och dess parter, då alla har i uppdrag att arbeta för likabehandling. Likabehandling ska integreras i allt arbete och inte vara något som arbetas med vid sidan av. Samordningsförbundet strävar efter att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering till både kvinnor och män samt andra som inte identifierar sig inom tvåkönsnormen, i insatser som finansieras av samordningsförbundet. Deltagarna ska ges stöd utifrån sina individuella behov, oavsett avsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

En annan viktig del av vårt arbete är att stoppa våldet. Samordningsförbundet Södra Vänern är engagerade i arbetet med att förebygga och bekämpa våld, oavsett om det handlar om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld eller andra former av våld och trakasserier. Vi samarbetar med andra organisationer och myndigheter för att skapa ett tryggare samhälle för alla och arbetar för att stärka de som har utsatts för våld och kränkningar. Vi är övertygade om att alla har rätt att leva ett liv fritt från våld och trakasserier.

Jämställdhetsmyndigheten