Insatser

Individinsatser

Strukturinsatser


Insatser

Insatser Samordningsförbundet

Samordningsförbindet uppgift är att verka för att medborgarna får samordnat stöd och rehabilitering genom individinsatser samt bidra till ökad samverkan mellan myndigheter genom strukturinsatser.