Individinsatser

FINSAM arbetsrehabplatser, Grästorp

FINSAM arbetsrehabplatser, Lilla Edet

Friska Vindar, Trollhättan

Friska Vindar, Vänersborg


Individinsatser

Samordningsförbundets främsta uppgift är att verka för att medborgarna inom förbundets område får samordnat stöd och rehabilitering för att nå arbete/studier eller närma sig arbetsmarknaden. Förbundet kan besluta om resursstöd för insatser och aktiviteter riktade till målgrupper som står långt från arbetsmarknaden som behöver samordnat stöd från olika myndigheter. Samordningsförbundet har beslutat att under 2024 anslå medel för följande insatser och aktiviteter:

Friska Vindar, Trollhättan

Friska Vindar, Vänersborg

FINSAM arbetsrehabplatser, Lilla Edet

FINSAM arbetsrehabplatser, Grästorp