Strukturinsatser

BIP

Frågor om våld

Kompetens­utveckling

Processtöd

Samverkan

Välfärdsguiden


Strukturinsatser

Samordningsförbundet Södra Vänern arbetar för ökad egenförsörjning för personer med funktionsnedsättning eller hinder på arbetsmarknaden genom att erbjuda strukturinsatser som stärker samverkan mellan olika aktörer. Insatserna omfattar utbildning, kompetensutveckling, nätverksbyggande och stöd. Genom att främja samverkan mellan organisationer skapar vi en mer inkluderande och effektiv arbetsmarknad. Våra insatser är en viktig del av organisationernas arbete för att öka egen försörjning för personer med funktionsnedsättning eller hinder på arbetsmarknaden.