Om oss

Förbundet

Styrelse

Beredningsgrupp

Söka medel

Likabehandling

Kontakt

GDPR


Förbundet

Förbundsordning

Samordningsförbundet består av fyra parter som tillsammans tar ansvar för en effektiv rehabilitering för enskilda såväl som för att samhällets resurser används på ett effektivt sätt. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet och Grästorp.

Samordningsförbundet är lokalt anknutet och har sin egen förbundsordning.

Förbundsordning   

Lagen om finansiell samordning 2003:1210

Organisationsmatris

Samordningsförbundets organisation är liknande nätverksstruktur med olika forum för samverkan.

Styrelsen består av represenatanter från ägarna, därtill finns tjänsteman med kansli samt beredningsgrupp och styrgrupper bestående av chefstjänstemän samt handläggare i de olika insatserna.

Organisationsmatris