Om oss

Förbundet

Styrelse

Beredningsgrupp

Söka medel

Likabehandling

Kontakt

GDPR


Styrelse

Styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vänern

Styrelsen är en egen juridisk person som fattar beslut i eget namn.

Ledamöter i styrelsen är utsedda av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt av region och kommunfullmäktige. Ordförandeskap och vice ordförandeskap växlar årligen enligt ett fastställt schema.

Styrelsens uppgift är att:

• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
• stödja samverkan mellan parterna
• besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas
• finansiera insatser som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden
• ansvara för att rehabiliteringsinsatserna följs upp och utvärderas
• upprätta budget och årsredovisning

Styrelsen:

Linda Biltmark, Försäkringskassan, ordf.
Monica Hansson, Trollhättans Stad vice ordf.
Dan Nyberg, Vänersborgs kommun.
Anders Paulsson-Kihlstrand, Arbetsförmedlingen.

Ersättare:
Agnetha Andersson, Trollhättans Stad.
Mona Dieng, Lilla Edets kommun.
Maria Toll, Grästorps kommun.
Maria Nilsson, Västra Götalandsregionen.
Louise Samuelsson, Försäkringskassan.
Almasa Idrizovic, Arbetsförmedlingen.