Om oss

Förbundet

Styrelse

Beredningsgrupp

Söka medel

Likabehandling

Kontakt

GDPR


Beredningsgrupp

Beredningsgruppen för Samordningsförbundet Södra Vänern

Samordningsförbundets beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän eller motsvarande som har valts ut av var och en av de samverkande parterna som ingår i förbundet.

Beredningsgrupp är ett viktigt forum för dialog om behov av samverkansinsatser samt för att organisera olika aktiviteter och insatser som har gemensam utgångspunkt i samverkansarbetet mellan medlemmarna.

Beredningsgruppen eller grupp som dessa utser är styrgrupp för de insatser och aktiviteter som beslutats om i samordningsförbundet. Ett gemensamt ansvar tas för att leda samverkansinsatser utifrån de mål och intentioner som styrelsen fasställt.


Beredningsgruppen har till uppgift att:

• organisera samverkan
• möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas
• stödja samarbete så att samarbete blir en naturlig del av arbetet
• de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om blir utförda
• förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i de egna organisationerna
• identifiera hinder för samverkan och samarbete
• det sker kontinuerlig dialog med handläggare i samverkan
• redovisa resultat

Beredningsgruppens representanter:

Ulrika Sten Sporrong, Trollhättans Stad.
Ulrika Gardtman, Vänersborgs kommun.
Joakim Valtin, Lilla Edet Kommun.
Mia Flood, Grästorps kommun.
Elisabeth Rahmberg Johansson, Västra Götalandsregionen.
Linda Noren Eriksson, Försäkringskassan.
Peter Larsson, Försäkringskassan.
Leif Johansson, Arbetsförmedlingen.
Safet Peci, Arbetsförmedlingen.