Om oss

Förbundet

Styrelse

Beredningsgrupp

Söka medel

Likabehandling

Kontakt

GDPR


GDPR

Personuppgiftshantering Samordningsförbundet Södra Vänern

Vi vid Samordningsförbundet Södra Vänern är angelägna om att hantera integritetsfrågor korrekt och vill därför redogöra för hur vi hanterar personuppgifter inom vårt förbund.

Dataskyddslagen för GDPR som gäller från den 25 maj 2018 har högt ställda krav på att alla organisationer som behandlar personuppgifter har struktur och arbetssätt som möjliggör att enskildas personuppgifter tillvaratas korrekt.

Läs mer i dokument Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering december 2022